Neler Yap?yoruz ? / k?sa hizmetlerimiz...

Web Tasar?m

M??terilerimizin web ortam?ndaki ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in t?m enerjimizi ve birikimimizi web tasar?m? i?in kullan?r?z. M??terilerimizin isteklerini ve hedeflerini iyi anlar, sonuca odaklan?r,dizayn a??s?ndan iyi web tasar?mlar haz?rlar?z

? Web kimli?i
? G?rsellik ve Estetik
? Grafik Tasar?m? ve b?t?nl???
? Navigasyon
? Animasyon
? ??erik (Yaz? ve resim) gibi unsurlar? sizin i?in haz?rl?yoruz

T?m web tasar?m ve web dizayn uygulamalar?m?zda ?lkemizin ko?ullar?n? g?ze alarak web tasar?m projelerinin ekonomik olmas? gerekti?inin bilincindeyiz. Web tasar?m? konusunda firmam?z t?m m??terilerine gereken esnekli?i tam anlam?yla g?stermektedir

img

 

Grafik Tasar?m

E-Birlik ekibi olaraki profesyonel grafik tasar?m hizmetleri vermekteyiz. Grafik tasar?m? hizmetlerimizi; tecr?beli ve yarat?c? g?c? fazla olan tasar?mc?lar ile sizlere sunmakta, sizler i?in sinerjimizi tecr?bemizle birle?tirerek, siz de?erleri m??terilerimize s?rad??? ??z?mler sunmaktay?z.

Grafik tasar?m hizmetlerimiz kapsam?nda; Afi? Tasar?m?, Poster Tasar?m?, Ambalaj Tasar?m?, Katalog Tasar?m?, De?i?ik Print Unsurlar? Tasar?m?, Outdoor Reklam Tasar?m?, E-B?lten Tasar?m?, Web Site Aray?z? Tasar?m?, Kurumsal Grafik Tasar?mlar? (Antetli Ka??t, Kartvizit, Dosya) v.s. gibi her t?rl? grafik tasar?m hizmeti taraf?m?zca size sunulmaktad?r.

Yarat?c? ve estetik a??dan g??l? tasar?mlar?m?zla, sizlere beklentilerinizi fazlas?yla sunmaktay?z. L?tfen grafik tabanl? tasar?m ?al??malar?m?z hakk?nda daha detayl? bilgi sahibi olmak ve referanslar?m?z? g?rmek i?in bizleri aray?n?z

img

 

Web Yaz?l?m & E-Ticaret

?zellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar ve h?zl? b?y?meyi hesaplayan firmalar i?in ideal platformlar haz?rlanmaktad?r.

Verilen Programlama Hizmetleri:
? Microsoft Windows i?letim sistemleri ?zerinde firmalara ?zel programlama
? ASP.NET ile geli?mi? ve g?venli web programlamas?
? ?ok terminalli, web sayfas? e?g?d?ml? otomasyon sistemleri
? XML Web Servis programlamas?

Kullan?lan programlama dilleri ;
? Visual C#
? XML Web Services
? Windows Forms
? HTML/DHTML
? COM+
? JavaScript

T?m web tasar?m uygulamalar?m?zda ?lkemizin ko?ullar?n? g?ze alarak web tasar?m? projelerinin ekonomik olmas? gerekti?inin bilincindeyiz. Web tasar?m? konusunda firmam?z t?m m??terilerine gereken esnekli?i tam anlam?yla g?stermektedir.

img

 

Domain Tescil

Alan Ad? Kayd? 22 TL
.com, .net, .info, .org, .biz, .ws, .de uzant?l? domainlerini kay?t edebilir, Bu servisimizde de t?m ihtiya?lar?n?z? sahip oldu?u g??l? altyap? sayesinde kesintisiz kar??l?yor ve m??terilerimize tescil ettikleri domainleri %100 kontrol etme imkan? sa?l?yor.Hosting Paketlerimiz

Hemen Sahip Olun !
Hosting servisimiz ProMIN, ProSIM, ProMED, ProMAX adlar? ile m??terilerimizin ihtiya?lar? g?z?n?nde bulundurularak farkl? ?zellikler i?eren d?rt farkl? paketle hizmetinize sunulmu?tur. Hosting Paketlerimiz hakk?nda daha fazla bilgi sahibi olmak i?in bizimle irtibata ge?iniz.+90 212 519 95 98 veya info@ebirlik.com